Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie střelnice

Historie střelnice

Výstavba brokové střelnice za parketem SDH Nová Ves byla zahájena v létě roku 2008.

Na jaře roku 2009 pokračovali práce na betonování střelišť a navezení valu mezi bunkrem a střelišti. Veškeré práce zajistili členové MS svépomocí pod vedením pana Josefa Zemana a Františka Časty. V prosinci byla střelnice oficiálně uznána soudním znalcem. Proto nic nebránilo 27. prosince uspořádat první zkušební střelby domácích členů a přátel z okolních sdružení.

Rok 2010 byl již sezonou pořádání tří veřejných závodů. Hned prvního závodu 30. května se zúčastnilo 51 střelců. Závody byly odpouštěny na původních mechanických vrhačkách, které vlastnilo sdružení z předchozích dvou střelnic v Klikařově a v Soběsukách. O uvedení vrhaček do funkčního stavu se postaral Jos. Ptáček st., elektrické ovládání na spínací skříňku zajistil Jos. Ptáček ml.. Členové pracovali na stavbě dvoupatrové dřevěné věže pro lovecký parkur se zástěnou pro disciplínu Zajíc na průseku, probíhali práce na zdění zídky a terénní práce na násypu bunkru. MS zřídilo vývěsní tabuli na návsi v Nové Vsi, pro informaci občanům o termínech akcí na střelnici. V roce 2010 proběhl první ročník soutěže O přeborníka sdružení v brokové střelbě, vítězem se stal Jiří Ptáček.

V roce 2011 se sdružení rozhodlo pro koupi automatické vrhačky terčů pro disciplínu automatický trap. Proběhli brigády na natírání dřevěné věže, ze staré autobusové zastávky darované obcí byl vytvořen krytý stánek na občerstvení. Tento rok proběhlo 5 veřejných závodů a střelby členů MS. Přeborník sdružení se stal František Časta. 

V roce 2012 se pokračovalo ve zvelebování střelnice. Zastřešila se střeliště, vysázela se stěna smrků u vysoké věže a probíhali další terénní práce. Tři členové se proškolili na brokové rozhodčí ČSS, byl založen SSK při MS Pošumaví Vojovice. Vznikli nové webové stránky střelnice a střelci začali být zváni na závody prostřednictvím emailových pozvánek. MS pořádalo tento rok 5 veřejných závodů, poprvé u nás uspořádalo sousední sdružení Nepomuk svoje střelby O pohár starosty města Nepomuk a proběhla tradiční soutěž O přeborníka sdružení. Vítězen se stal František Časta

Rostoucí oblíbenost střelnice byla znát z účastí střelců na pěti veřejných závodech v roce 2013. Podruhé nás o možnost uspořádání závodu požádalo sousední MS Nepomuk a proběhl již 4. ročník soutěže O přeborníka MS. Vítězem se stal Marek Bartoš.

Na jaře roku 2014 vyrostl na střelnici nový a prostorný stánek na občerstvení, který byl předělán Vladimírem Zelenkou z původní staré autobusové zastávky. Jarního závodu 6. dubna se zúčastnilo zatím rekordních 64 střelců. Tento rok uspořádalo MS 5 veřejných závodů, již potřetí střelby MS Nepomuk a 5. ročník tradičních střeleb O přeborníka MS. Vítězem se stal již po třetí František Časta.

Rok 2015 na střelnici

Střeleckou sezonu 2015 zahájil jarní závod na AT 7. března za účasti 48 střelců. Vítězem se stal Luděk Salák 56 terčů, skvělý výsledek předvedl František Časta a s nástřelem 51 terčů obsadil 4. místo. MS zakoupilo automatickou vrhačku terčů pro disciplínu Zajíc na průseku. Sezona pokračovala závodem na AT 19. dubna – O pohár předsedy honebního společenstva za podpory pana Václava Kubíka a za účasti 54 střelců. Vítězem se stal Petr Nováček 56 terčů. 17. května proběhl brokový trojboj – O pohár starosty obce Neurazy za podpory pana Miroslav Hrubého a za účasti 18 střelců. 6. června pořádalo na naší střelnici již po čtvrté sousední MS Nepomuk střelby o Pohár starosty města Nepomuk, účast 49 střelců. Vítězem se stal Tomáš Kalivoda 20, naši členové František Časta a Jaroslav Čiviš obsadili 4. a 5. místo  shodně s nástřelem 18 terčů. 28. června pokračovala sezona závodem na AT za účasti 44 střelců. Vítězem se stal Petr Racek 58 terčů. 1. srpna uspořádal SSK minizávod v brokovém trojboji. Vítězem se stal s čistým nástřelem 25 terčů domácí František Časta. Sezonu na střelnici zakončil tradiční závod O putovní pohár Přeborníka MS v brokové střelbě v rozsahu 10 terčů lovecký parkur, 10 terčů zajíc na průseku + bažant, 10 terčů automatický trap a 10 ran vzduchovou puškou za účasti 12 členů MS, 8 hostů a 3 žen. Vítězem 6. ročníku se stal s nástřelem 32 terčů ze 40 možných již po čtvrté František Časta. 2. místo obsadil Marek Bartoš (30), 3. místo Jaroslav Čiviš (29). Během dne se podávalo pečené sele, o jehož přípravu se postaral tradičně předseda MS Vladimír Zelenka.

Dále se podařilo v roce 2015 zakoupit a převést pozemek pod střelnicí na MS, v prosinci byl vytvořen nový provozní řád dle nového občanského zákoníku.

TOPlist